📚 Book Summaries

Mở khóa sự sáng tạo của bạn bằng cách "copy" từ cộng đồng các nguồn viết khác. Quy tắc về việc tìm kiếm, về việc sử dụng mạng thay vì lãng phí thời gian "kết nối mạng".
Die With Zero là một hướng dẫn thiết thực để tận dụng tối đa số tiền của bạn và thời gian ngắn ngủi của bạn trên trái đất. Nó giúp bạn nhận ra rằng tiền chỉ có giá trị như những trải nghiệm cuộc sống. Dành cả đời để ám ảnh về số dư ngân hàng của bạn rồi bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tự do mình đáng có.
Cuốn sách này đã giúp mình hiểu thói quen được hình thành như thế nào và chúng ta có thể làm gì để xây dựng chuỗi tín hiệu, cảm giác thèm muốn, phản ứng và phần thưởng lâu dài nhằm tạo ra các hệ thống giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình.